Kolaborativní roboty

Robotická ionizační buňka
Robotická ionizační buňka byla sestavena pro automatizování procesu odstranění prachu.
Z jednotlivých polotovarů či výrobků na pracovišti lze tedy i pomocí robota odstranit prachové částice a tak předcházet případným problémům ve výrobě. Blíže se teto problematice věnujeme na www.antistaticky.cz.